יובל רוזין/התכנית לתקשורת חזותית/2020 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים