מנהל אקדמי ושכר לימוד
الإدارة الأكاديمية
Academic Administration

מוזמנות ומוזמנים לכתוב בנושאי הוגנות מגדרית:

gender_eq@post.bezalel.ac.il

הוגנות מגדרית

השאיפה לשוויון והוגנות מגדרית נוגעת לכל תחום באקדמיה ולכל מרחביה המקצועיים והחברתיים.
 
במרץ 2018, החליטה האקדמיה בצלאל להתניע תהליך עבודה מוסדר למען קידום שוויון והוגנות מגדרית, כחלק ממהלך המתנהל בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, תוך שימת לב לאמות המידה האקדמיות המקובלות ומבלי לפגוע בייחודה של בצלאל כאקדמיה לאמנות ועיצוב.

לפיכך תגדיר האקדמיה קידום על פי כישורים והישגים אך תוך שמירה על שוויון הזדמנויות ואיזון תעסוקתי מגדרי במשרות ההוראה והמנהלה, וכן תיצור מרחבי למידה הוגנים לסטודנטיות וסטודנטים עם זכויות והתאמות למגדרים נוספים.
 
רותי קנטור, מרצה בכירה במחלקה לתקשורת חזותית, היא יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית בבצלאל.
 
למידע נוסף: 

נתונים ותכניות לפעולה תשע"ט
דיווח מגדרי שנתי למל"ג דצמבר 2019 תשע"ח-תשע"ט
עקרי פעילות לקידום הוגנות מגדרית בבצלאל תשע"ח-תשע"ט
מכתב לאוכלוסיות בצלאל
עקרונות ותוכניות לפעולה תשע"ח