מנהל אקדמי - צוות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים