המחלקה לתקשורת חזותית
قسم التواصل البصري
Department of Visual Communication

ע"ש קרן אדמונד דה רוטשילד

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

 

תכנית הלימודים יוצרת רצף למידה והתפתחות מקצועית ואישית של הסטודנט במחלקה על פני ארבע שנות לימוד.

השנים א' ו-ב' מוקדשות להיכרות עם יסודות העיצוב והתקשורת החזותית ולביסוס מיומנויות יצירה וחשיבה. הקשר שבין תוכן לצורה - אם בדימוי חזותי או בביטוי מילולי, הבנת מגוון המדיה והטכניקות, הבנת הֶקשרים ודרכי פעולה בתחומי התקשורת החזותית - כל אלה ישמשו כבסיס להמשך הלימודים בשנים הבאות.

תלמידי השנים ג' ו-ד' יבחרו אם להתמקד באחד מתחומי הידע במחלקה או לבנות לעצמם תכנית לימודים רחבה ומגוונת. בקורסים בשנים אלה יוכלו הסטודנטים לבחון תחומים שונים ונושאים הקרובים לליבם ולהמשיך לפתח מיומנויות חשיבה, עשייה וסטנדרטים של מקצוענות. במקביל ילמדו הסטודנטים קורסי חובה בעיצוב, באיור או במשחקים וקורסי בחירה. במהלך שנת הלימודים הרביעית יבחר כל סטודנט נושא לפרויקט שאותו יגיש כעבודת גמר בסוף השנה (פרויקט הגמר).

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר בעיצוב B.Des.

כל הלימודים הם חובה ללא חלוקה למגמות והתמחויות. על כל השיעורים חלה חובת נוכחות ומעבר בציון "עובר" (55 ומעלה).

סטודנטים שממוצע הציונים בסיום שנה א׳ 79 או פחות, יזומנו להציג את עבודותיהם בקורסים השונים בפני ועדת פורטפוליו מיוחדת שתבחן את המשך לימודיהם במחלקה. בסמכות הועדה להחליט על המשך לימודים מן המניין, המשך לימודים על תנאי, או הפסקת לימודים.

במקרה של המשך לימודים על תנאי, תיערך לסטודנט/ית ועדת פורטפוליו נוספת בסוף הסמסטר הראשון של שנה ב׳.

התכנית בשנים אלה מורכבת מקורסי סטודיו מרכזי, קורסי חובה וקורסי בחירה.

קורסי הסטודיו המרכזי הינם מסגרות לימוד ייחודיות המאפשרות העמקה והרחבה בנושאי הלימוד. כל קורס סטודיו נפרש על פני יום לימודים שלם. חלקם עוסקים בתחום ידע מסוים, חלקם דו־תחומיים וחלקם תמטיים ומאפשרים יצירה בכל אחד מתחומי הידע שבמחלקה. הקורסים מעודדים יצירה רב־תחומית ומגוונת, כמו גם עבודת צוות. קורסי הסטודיו מתקיימים במתכונת סדנא ומשלבים עבודה מעשית בכיתה, ביקורת עבודות, הרצאות שוטפות, הרצאות אורח ותמיכה טכנולוגית. בכל סמסטר הסטודנט בוחר ומתמקד בסטודיו מרכזי אחד בלבד.

לצד קורסי הסטודיו יתקיימו קורסי החובה הממשיכים להעמיק בליבת המקצוע ולפתח את מיומנויות הסטודנטים בעיצוב, משחקים או איור, על פי בחירת הסטודנט. קורסי החובה הם רצף של שלושה קורסים סימסטריאליים לאורך סמסטרים 6,5 ו-7. בנוסף, יבחרו הסטודנטים קורס בחירה אחד בכל סמסטר. בקורסי הבחירה הסטודנטים יכולים להעמיק ולהרחיב את היכרותם עם הנושאים והמיומנוית שמעניינים אותם.

כל סטודנט יבחר האם ברצונו ללמוד את קורסי החובה בעיצוב, באיור או במשחקים. לקורסי החובה באיור ובמשחקים יתקיים תהליך מיון על בסיס התאמה לתחום ובהתאם לנהלי המחלקה.

בשנה ג' – על כל סטודנט להשתתף ב:

2 קורסי חובה (עיצוב, איור או משחקים), אחד בכל סמסטר.
2 קורסי סטודיו מרכזי, אחד בכל סמסטר, מתוך מאגר קורסי הסטודיו המרכזי.
2 קורסי בחירה סמסטריאליים ממאגר קורסי הבחירה.

בשנה ד' – על כל סטודנט להשתתף ב:

1 קורס חובה בסמסטר א' (עיצוב, איור או משחקים).
1 קורס סטודיו מרכזי, בסמסטר א', מתוך מאגר קורסי הסטודיו המרכזי.

2 קורסי בחירה סמסטריאליים ממאגר קורסי הבחירה.
הנחיה לפרויקט גמר, בסמסטר ב'
תכנון, ביצוע והגשת פרויקט הגמר.

סטודנטים יוכלו, במהלך לימודיהם, להחליף קורס בחירה אחד במחלקה בקורס מהמקבץ הבין־תחומי או בקורס במחלקה אחרת, לאחר קבלת אישור מראש המחלקה.

קורסי חובה סמסטריאליים בשנה ג' מקנה 3 נ"ז, בשנה ד' מקנה 4 נ"ז

קורסי בחירה סמסטריאליים מקנים כל אחד 2 נ"ז

קורסי סטודיו מרכזי סמסטריאליים מקנים כל אחד 6 נ"ז

הנחיית פרויקט גמר והגשת פרויקט גמר 12 נ"ז

סטודנט המבקש להירשם לקורסים מעל למכסה שלעיל, יפנה לראש המחלקה באמצעות משרד המחלקה.
לתיאום פגישות עם ראש המחלקה, יש לקבוע מועד במשרד המחלקה.

הרכבת מערכת הקורסים לשנה ג' וד' תיערך במסגרת מערכת התעדוף הממוחשב במהלך חופשת הקיץ.

קודם לתעדוף ייערך יום יעוץ מרוכז לתלמידי שנה ג' במהלכו סטודנטים יוכלו להתייעץ מראש לגבי בחירותיהם עם ראשי התחומים.