המחלקה לתקשורת חזותית
قسم التواصل البصري
Department of Visual Communication

ע"ש קרן אדמונד דה רוטשילד

תקשורת חזותית (B.DES)

הר הצופים, בניין ויילר, קומה 8
02-5893323, 02-5893359
פקס: 02-5821095
viscom@bezalel.ac.il


ראש המחלקה: ארז גביש

רכזת מנהלית: לילך דוידוביץ

רכזת מנהלית: שירה חזות

ראש תחום איור: אורית ברגמן

ראש תחום עיצוב אינטראקטיבי: אורי סוכרי

ראש תחום עיצוב גרפי: מיכל סהר

ראש תחום עיצוב גרפי: נעם שכטר

ראש תחום משחקים: דני ביקון

מנהל שירותי מיחשוב אקדמיים: ציון ניצן

מה קורה במחלקה