ניהול עיצוב וחדשנות
إدارة التصميم والابتكار
Design and Innovation Management

מסלול 'ניהול עיצוב וחדשנות' מאפשר למעצבות ולמעצבים לחקור ולהתפתח בתחומים חדשים שבהם ארגז הכלים העיצובי מהווה יתרון תחרותי. המסלול עוסק בשכלול החשיבה העיצובית כבסיס לחדשנות ולשינוי חברתי דרך שלושה תחומי ידע עיקריים: עיצוב ככלי אסטרטגי וכאמצעי לצמיחה עסקית, עיצוב ככלי מחקרי ועיצוב ככלי לשינוי חברתי.

מסלול 'ניהול עיצוב וחדשנות' מאפשר למעצבות ולמעצבים לחקור ולהתפתח בתחומים חדשים שבהם ארגז הכלים העיצובי מהווה יתרון תחרותי. המסלול עוסק בשכלול החשיבה העיצובית כבסיס לחדשנות ולשינוי חברתי דרך שלושה תחומי ידע עיקריים: עיצוב ככלי אסטרטגי וכאמצעי לצמיחה עסקית, עיצוב ככלי מחקרי ועיצוב ככלי לשינוי חברתי.

עיצוב ככלי אסטרטגי וכאמצעי לצמיחה עסקית
המסלול שם את המעצב/ת בעמדת קבלת החלטות ומאפשר לו/ה להוביל תהליכים מבוססי חשיבה עיצובית ולעשות שימוש במתודות עיצוביות לזיהוי צרכים, ניתוח מגמות, אפיון מוצרים ועיצוב תהליכים. 

עיצוב ככלי מחקרי
במהלך הלימודים במסלול הסטודנטיות והסטודנטים מפתחים מתודולוגיות מחקר וניתוח העושות שימוש בכלים מעולם העיצוב לזיהוי צרכים ולאפיון פתרונות מבוססי עיצוב. 

עיצוב ככלי לשינוי חברתי
הלימודים מפתחים מבט רחב על הסביבה בה פועלים המשתמשים, מיפוי המערכת המורכבת שבתוכה מתקיים מוצר או שירות באמצעות כלים ומתודולוגיות מעולם העיצוב. 

הלמידה במסלול מבוססת עשייה ושיתוף פעולה עם גופים מהתעשייה ומהמגזר הציבורי. להלן שיתופי פעולה שהתקיימו בשנים האחרונות במסגרת המסלול:

  • Brainsway, Jolt - עיצוב אסטרטגיה חדשנית לחברה טכנולוגית, זיהוי צרכים, פיתוח המוצר והנגשתו לקהלים חדשים
  • ג׳וינט ישראל - עיצוב שירותים לשוויון חברתי באמצעות תהליכי חשיבה עיצובית
  • משרד האוצר - חשיבה מחודשת ועיצוב של שירותי ביטוח ברשות שוק ההון
  • צבר רפואה – פיתוח מיזמים מבוססי עיצוב בתחום אשפוז הבית