התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי
برنامج اللقب الثاني في التصميم الصناعي
Master's Program in Industrial Design (M.Des)

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

תכנית הלימודים מורכבת מ-6 חטיבות. 

על כל סטודנט/ית בתכנית לצבור 60 נ"ז סה"כ לצורך קבלת תואר מוסמך: 26 נ"ז עבור מעבדות ושיטות מחקר, 14 נ"ז עבור שיעורי בחירה וסמינר אורח ו- 20 נ"ז עבור פרויקט מסכם, מתוכן 2 נ"ז עבור פעילות מחלקתית או מחויבות מערכתית כחלק מהפרויקט המסכם אפיון והפקת אירועי/ תערוכת הבוגרים.

 
 
תכנית הלימודים* 
 
א. מעבדות עיצוב 
סמסטר א' - 6 נ"ז
סמסטר ב' - 6 נ"ז (2 מעבדות קצרות)
סמסטר ג' - 6 נ"ז (מעבדה ארוכה)
סה"כ 18 נ"ז
 
ב. שיטות מחקר
סמסטר א' - 4 נ"ז
סמסטר ב' - 4 נ"ז
סה"כ  8 נ"ז
 
ג. סמינר אורח 
סמסטר ב' - 2 נ"ז
סה"כ 2 נ"ז
 
ד. קורסי בחירה ((מתקיימים בימי ו בבוקר ובימי ה' אחהצ בשנה א, כוללים גם את הקולוקוויום ואת מפגשי הפלטפורמה הבין מסלולית) :
סמסטר א' - 6 נ"ז
סמסטר ב' - 6 נ"ז
סה"כ 12 נ"ז
 

ה. פעילות מחלקתית/ מחויבות מערכתית כחלק מהפרוייקט המסכם/ הרואדשואו:
סמסטר ד' - 2 נ"ז

סה"כ 2 נ"ז

ו. פרוייקט מסכם *
סמסטר ג' - 6 נ"ז

סמסטר ד' - 12 נ"ז
סה"כ 18 נ"ז

סהכ נ"ז לתואר - 60 נ"ז 

 
* הבהרה על המפגשים הכלולים בפרויקט המסכם:
סמסטר ג (שנה ב סמסטר א') – מפגשי ליווי והעשרה משותפים לשלושת המסלולים וסדנאות קצרות במסגרת הפלטפורמה הבין מסלולית + מפגשי ריכוז לכל מסלול אחר הצהריים
סמסטר ד (שנה ב סמסטר ב') - מעבדת פיתוח פ.מסכם  + קורס כלים מתקדמים
* בשל שינוי במבנה המערכת - סטודנטים.יות אשר החלו את לימודיהם.ן בתש"פ יקבלו 10 נ"ז עבור פיתוח הפרויקט המסכם בסמסטר ד'.

 

 

מעבדות העיצוב מתבססות על התנסות מעשית, המאפשרת לסטודנטים.ות לישם את התוכן הנלמד בתוכנית תוך קבלה של חניכה ומשוב. לכל מעבדת עיצוב עולם תוכן מוגדר ענייני ורלוונטי והעבודה במסגרתה מבקשת לבחון שאלות ואתגרים בתחום. בסמסטר הראשון המעבדות מתקיימות במסגרת מסלולית. בסמסטרים השני והשלישי סטודנטים.ות מוזמנים להרשם למעבדות במסלולים שונים ולחוות שיטות לימוד חדשות. 

 

למעבדות העיצוב קצב ואופי שונה והן כוללות רכיבים שונים בכדי לייצר חווית לימודים מעשירה ודינמית:

במהלך המעבדות הסטודנטים/ות יתוודעו לתשתית המחשבתית והתיאורטית עבור כל אחד מתחומי הידע ויטמיעו אותם בעבודה המעשית. הסטודנטים.ות יכירו מושגי יסוד, מיומנויות חשובות, שאלות גדולות ומהלכים החשובים בשדות הידע הרלוונטים ויעבדו לקראת הצעה או פרויקט שמדגים הבנה עמוקה של השדה הנבחר וחותר לתרומה משמעותית לתחום.  

סטודנט.ית הנרשם.ת למעבדה רשום לכל רכיבי ההוראה הכלולים בה כמכלול ועליו.ה לצבור סך של 6 נ"ז עבור המעבדה.

על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-3 מעבדות עיצוב בהיקף כולל של 18 נ"ז.

קורסי שיטות המחקר הינם מרכז לימוד מתודולוגיות מחקריות רלוונטיות. קורסים אלו יעניקו כלי מחקר וניתוח הן בתחום המחקר העיצובי והן בתחום המחקר האקדמי. באמצעות המתודולוגיות יוכלו כל סטודנט.ית לבנות ארגז כלים מחקרי שיאפשר לו/לה לבצע מחקרים במסגרות השונות בתואר.

קורסי שיטות מחקר מתקיימים במתכונת סמסטריאלית במסגרת המסלול והשלמה של קורסים אלו היא תנאי לתחילת העבודה על הפרויקט המסכם


על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-2 קורסים של שיטות מחקר בהיקף כולל של 8 נ"ז.

סמינר אורח הוא סדנא שנתית בין-מסלולית המתקיים אחת לשנה למשך ארבעה ימים. במהלך הסמינר נפגשים הסטודנטים עם שדות ידע חדשים וחוקרים המסייעים להם לפתח הצעות עיצוביות שמבוססות על המתודולוגיות שלמדו בסמסטר א'. 

בשנים האחרונות הוקדש הסמינר ל"חיים בתנאי קיצון" והסדנא השנתית התקיימה בשיתוף מ"ופ מדבר וים המלח במצדה, בערבה ובמצפה רמון.

 

על כל סטודנט.ית בתכנית התואר השני להשתתף במהלך לימודיו.ה בסמינר אחד


סה"כ: סמינר אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.

קורסים תיאורטיים והתנסותיים שמטרתם להרחיב את האופקים ואת מערך הידע והמיומנויות של הסטודנטים.ות. הקורסים משותפים לשלושת המסלולים ונלמדים ביום חמישי אחר הצהריים וביום שישי בבוקר.

במסגרת קורסי הבחירה מתקיימים שני קורסים מיוחדים שהם פורמטים שפותחו בתכנית:

הקורס "עתידים אפשריים" - הקולוקוויום של התכנית במהלכו מתקיימות הרצאות אורח צופות פני עתיד ומפגשי היכרות שונים. הקורס יתקיים בסמסטר א'.

הפלטפורמה הבין-מסלולית שמטרתה לחשוף את הסטודנטים לתהליכי מחקר עיצוב ופיתוח שונים ולמרצים בתכנית.

בסמסטר ב' השנה נקיים קורסי בחירה קצרים בני 7 מפגשים בסמסטר ב של שנה א.

בחצי השני של הסמסטר נקיים את מפגשי הפלטפורמה הבין-מסלולית.

 

ד1. הפלטפורמה הבין-מסלולית

שנה א' סמסטר ב'
יום חמישי, בשעות 16:00-19:00 (6 מפגשים המתקיימים בימי חמישי 13.5 עד 17.6)

הפלטפורמה הבין מסלולית היא פורמט שפותח בתכנית - מפגש המיועד ללומדים.ות בשנה א שמטרתו להציג להם.ן מתודולוגיות חשיבה, פעולה ויצירה שונות, להעשיר את סט הכלים המובחן של כל מסלול ולהוות שדה התנסות עבור הסטודנטים.יות שיעבדו בקבוצות מולטי-דיסציפלינריות, חוצות מסלולים.

השנה תוקדש הפלטפורמה לתמה resilience (חוסן, התמודדות, התאוששות). באמצעות חשיפה לגישות, מתודולוגיות מחקר עיצוב ומרצים ממסלולים שונים נייצר תגובות מקוריות ופתרונות שונים לתחומי ידע ספציפיים אותם יבחרו הסטודנטים.יות. כתוצאה תיווצר קהילה לומדת ויוצרת, לה גישה פרואקטיבית למחקר ולפיתוח כמו גם בסיס משותף לצאת ממנו לפעולות משותפות.

 

על כל סטודנט.ית לצבור במהלך הלימודים 12 נ"ז במסגרת חטיבת קורסי הבחירה. 

 

הפרויקט המסכם הוא מסגרת אקדמית המנחה את הסטודנטים.ות למחקר ופיתוח משמעותיים. במסגרת הפרויקט יידרשו הסטודנטים.ות להטמיע את הידע ואת תהליכי היצירה והמחקר הנרכשים בתכנית תוך כדי נקיטת עמדה ואמירה אישית. הפרויקט עוסק בנושא אותו בוחרים.ות הסטודנטים.ות לפתח ומלווה במפגשי הנחייה אישיים עם מנחה אישי.ת לצד מפגשי ליווי, העשרה ותמיכה במחקר בסמסטר א' אחר הצהריים.

 

מעבדת פיתוח פרויקט מסכם

במהלך סמסטר ב' יתקיימו סדנאות ומפגשי העשרה שמטרתם לקדם את הפרויקט ולהוציא אותו מהכח אל הפועל. בין הסדנאות המוצעות: פרוטוטייפינג, צילום סטילס ווידאו, פרזנטציה באנגלית, תצוגה ואוצרות. 

בשעות הצהריים מתקיימים מפגשי "כלים מתקדמים" המוקדשים לקידום הפרויקט בזירות ושדות שונים.

בנוסף, במסגרת כל מסלול מתקיימים מפגשי הנחיה וביקורת בהשתתפות הרכזים וכל המנחים.ות.

רישום לפרויקט המסכם מותנה בסיום חובות קורסי שיטות המחקר.

 

סה"כ היקף הפרויקט המסכם 20 נ"ז.

על כל סטודנט/ית לקחת חלק במסגרת  אפיון והפקת אירועי/ תערוכת הבוגרים שיושקו במקביל לעבודה על הפרויקט המסכם במהלך שנה ב. 

הנ"ז על מסגרת זו יאושרו על ידי ראש המסלול ורכז.ת הפרויקט המסכם.

סה"כ: פעילות מחלקתית/ מחויבות מערכתית בהיקף כולל של 2 נ"ז.