התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי
برنامج اللقب الثاني في التصميم الصناعي
Master's Program in Industrial Design (M.Des)

תוצאות 1 - 20 מתוך 80
מ
עד
מ
עד
נקודת המוצא של הקורס היא שנת 2029 ,בדיוק מאה שנה לאחר השפל הגדול, המשבר הכלכלי הגדול בהיסטוריה המודרנית. בשנת 2029 מכוניות יסעו לבדן על כבישי אספלט עתיקים מנווטות את דרכן בערים…
יום חמישי
16:00-17:00
מרצה‎: שלומי אזולאי
סמסטר ב
הקורס מנסה להתחקות אחר המרחבים העירוניים המקיפים אותנו ולהציע אפשרויות חדשות להתבוננות והתרחשות בהם. הקורס מבקש לחבר מחדש התרחשויות ציבוריות וירטואליות יחד עם טכנולוגיות איסוף,…
יום חמישי
16:00-19:00
מרצה‎: שראון פז
סמסטר ב
סדנת אנימטרוניקה באה להעשיר את אוצר הכלים של הסטודנטים.יות במסלול הבאים מרקעים שונים, ולתת בידם.ן מגוון דרכים להנפיש עצמים למטרות שונות, הן בצורה אינטראקטיבית והן בצורה מתוכנתת…
יום חמישי
9:00-15:00
מרצה‎: צבי מרקפלד
סמסטר א
קורס תיאוריה קצר שיקח את הסטודנטים.ות למסע מהיר אל הליבה הערכית של תחומי עיסוקם.ן דרך לימוד של יסודות האתיקה החל מראשוני הכותבים בתחום ועד לסוגיות אתיות המתהוות במערכות סוציו-…
יום חמישי
16:00-17:00
מרצה‎: ד"ר אלעד פרסוב
סמסטר ב
מעבדה נעסוק ביצירה וחקירה תוך כדי התבוננות רפלקסיבית בתהליך העבודה תוך כדי התרחשותו. נבחן את מערך היחסים בין יוצר, תהליך ותוצר בדרך בה מרכז הכובד ישתנה תדיר ויאפשר לחשוף ולחדד את…
יום חמישי
9:00-15:00
מרצים: איתי אהלי, לינט שמיע עופר
סמסטר א
מעבדה משותפת של מעצבים.ות, מדענים.ות ותעשייה הרואה בפיתוח חומרים חדשים תחום חקר המדגים היטב את הפוטנציאל בחשיבה עיצובית ומתודולוגיות של מחקר עיצוב לצד מחקר מדעי. מטרתנו לייצר…
יום חמישי
9:00-15:00
מרצים: מאיה בן-דוד, ליאורה רוזין
סמסטר ב
שדה המחקר בניהול עיצוב הינו תחום מתפתח ומסתעף במהירות. הצמיחה המהירה של התחום באה לידי ביטוי בגידול בנפח ובמנעד פלטפורמות החשיפה ושיתוף הידע. מתוך התיאוריות של ניהול העיצוב צמחו…
יום חמישי
14:00-15:00
מרצה‎: ד"ר אלעד פרסוב
סמסטר ב
במהלך הקורס התומך בסדנאות פרויקט הגמר המסלוליות, תלמדו לזהות במות רלוונטיות ושדות מחקר משיקים ולזקק את הפניה שלכן/ם ואת אופן התצוגה של הפרויקט – בין אם בשדה המחקרי או לצורך תצוגה…
יום חמישי
14:00-15:00
מרצים: ד"ר רומי מיקולינסקי, ארנה קזין
סמסטר ב
עולם הכלכלה עובר בשנים האחרונות שורת טלטלות: מודלים עסקיים חדשים מאתגרים את השחקנים הקיימים; המשבר הפיננסי ואי השוויון הגואה הביאו לתגובת נגד למדיניות הכלכלית השלטת במדינות המערב…
יום חמישי
18:00-19:00
מרצה‎: אורי פסובסקי
סמסטר ב
למי אנחנו מעצבים ומדוע? מה הם הערכים שמדריכים אותנו כמעצבים, כמנהלים, כיוצרים? אילו אינטרסים מפעילים אותנו? אילו כוחות - כלכליים, חברתיים, פוליטיים - מופעלים עלינו? אלה רק מקצת…
יום שישי
11:00-14:00
מרצה‎: ארנה קזין
סמסטר א
יום חמישי
מרצים: איה בנטור, פרופ' חנן דה-לנגה, הדס זמר בן-ארי, שרית יודלביץ', רונאל מור, שראון פז, ארנה קזין, גלית שבו
סמסטר ב
תרבות הצריכה היא מערכת חברתית וכלכלית המעודדת צריכה של מוצרים ושירותים כערך מרכזי ומעריכה את האדם על פי מה שהוא צורך. הקורס יבחן את ההיסטוריה וההתפתחות של תרבות הצריכה במאה העשרים…
יום חמישי
16:00-17:00
מרצה‎: מיכל איתן
סמסטר א
מטרת הסדנא ללמד מערך מורחב של תיאוריות ומתודולוגיות משולבות המשמשות את הפרקטיקה המקצועית של ניהול עיצוב. חומרי הלימוד מתמקדים במחקר מבוסס אנוש (human based research) העוסק בתנאים…
יום שישי
11:00-14:00
מרצים: ד"ר יונה וייץ, שרון קוניאק
סמסטר א
קורס מחקר יוצר פותח בפני הסטודנטים את האפשרות להיכנס למהלך יצירה אישי ואינטואיטיבי ולחברו עם העולם החיצוני דרך חיבור והתייחסות לפרויקטים ושיטות מחקר מתחומים מקבילים ומשיקים. מהלך…
יום שישי
11:00-14:00
מרצה‎: טל מור סיני
סמסטר ב
הקורס יתמקד בפיתוח אופני מחקר אישיים וניסוח שלהם כמתודות ושיטות עבודה מאפיינות- מתודולוגיה ייחודית כמהלך יצירתי העומד בפני עצמו. דרך עשייה אקטיבית נבחן מהו "מחקר יוצר" ואיך…
יום שישי
11:00-14:00
מרצה‎: תומר ספיר
סמסטר ב
מחקר עיצוב (Design Research) הינו מחקר אשר נערך כחלק אינהרנטי מתהליך העיצוב והפיתוח במטרה ליצור גוף ידע שיתרים את תהליך העיצוב. הגישה העומדת בבסיס מחקר זה הנה עיצוב ממוקד אנוש (…
יום שישי
11:00-14:00
מרצים: מורן זרחי, נינה פרקש
סמסטר א
מחקר עיצוב (Design Research) הינו מחקר אשר נערך כחלק אינהרנטי מתהליך העיצוב והפיתוח במטרה ליצור גוף ידע שיתרים את תהליך העיצוב. הגישה העומדת בבסיס מחקר זה הנה עיצוב ממוקד אנוש (…
יום שישי
11:00-14:00
מרצים: מורן זרחי, נינה פרקש
סמסטר ב
יום חמישי
16:00-17:00
מרצה‎: גלית שבו
סמסטר א
יום חמישי
16:00-17:00
מרצה‎: ד"ר אלעד פרסוב
סמסטר א

מה קורה בתכנית