המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית
قسم تصميم السيراميك والزجاج
Department of Ceramics and Glass Design

קישור לשנתון - לעיון בתכנית הלימודים המלאה ובפרטי הקורסים

המחלקה עוסקת בשני תחומי חומר: חומר (קרמיקה) וזכוכית. בשני תחומים אלו לומדים הסטודנטיות/ים במחלקה לפעול בגישות שונות- פיסול, אומנות (קרפט) ועיצוב.

הן לחומר הקרמי והן לזכוכית יש מגוון אפשרויות ביטוי ופרקטיקה. בתחום החומר הקרמי הסטודנטיות/ים לומדים את הטכניקות הידניות המסורתיות, לימודי קדרות, גלזורות, טכניקות פיסוליות בחומר קרמי ובחומרים נוספים ושילוב של פיסול חומרי במדיות שונות כגון וידאו, מייצג ועוד. בנוסף הם רוכשים ידע בטכניקות עיצוביות החל מטכניקות מתועשות וכלה בהדפסה תלת ממדית ועבודה בסביבת מחשב.

בתחום הזכוכית הסטודנטיות/ים במחלקה לומדים את טכניקות הזכוכית השונות כגון ניפוח זכוכית חמה, יציקות, פיוזינג, סלמפינג, עבודה קרה, עבודת מבער, וניפוח פירקס בהן הם משתמשים לפיתוח של מבע אמנותי אישי הכולל אינטגרציה של הזכוכית עם חומרים נוספים ושילוב הזכוכית בשפת האמנות העכשווית ובנוסף הם לומדים פיתוח של תהליכים עיצוביים מתקדמים בתחום הזכוכית.

שנת הלימודים הראשונה במחלקה מתחלקת לשני סמסטרים, במהלך הסמסטר הראשון הסטודנטיות/ים לומדים במסגרת של סדנאות אינטנסיביות ומרוכזות את תחומי  הידע המרכזיים של המחלקה והסמסטר נחלק למספר סדנאות כגון סדנת רישום, סדנת חומר קרמי, סדנת תבניות ומורפולוגיה וסדנת זכוכית. בתום סמסטר א' הסטודנטיות/ים מתבקשים לבחור בתחום חומר מרכזי בו הם רוצים להתמחות ובמהלך סמסטר ב' הם לומדים לעומק תוך התמקצעות רבה את תחום החומר הקרמי או את תחום הזכוכית. לאורך כל שנת הלימודים הראשונה מלווה הלימוד במסגרת שעור של סדנא רעיונית עיצובית/פיסולית אשר בה הסטודנטיות/ים לומדים לפתח את שפתם האישית כיוצרים.

במהלך הלימודים בשנים ב'-ג' הסטודנטיות/ים במחלקה בוחרים את תוכנית הלימודים שלהם מתוך מגוון של כ- 26 סטודיו שונים העוסקים בגופי הידע המחלקתי כגון סטודיו כלים גדולים, סטודיו ביוגרפיה וחומר, סטודיו ניפוח זכוכית, סטודיו גופי תאורה ועוד ועוד. במהלך שנתיים אלו הסטודנטיות/ים מחויבים ללמוד כ-14 סטודיו (7 סטודיו שנה ב' 7 סטודיו שנה ג') בנוסף הסטודנטיות/ים בוחרים בסדנת פרויקט אישי סמסטריאלית בה הם מפתחים את תחום העניין והשפה האישית שלהם בהנחיה של מרצי המחלקה. את הלימודים לאורך שנתיים אלו מלווה סדנת מחקר ותיאוריה בה הסטודנטיות/ים מפתחים מחקר עצמאי על בסיס של הכרות עם תחום החומר בו בחרו הכולל ממד מעשי ותיאורטי כאחד, בהנחיה של מרצים מהמחלקה ומהמחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

במהלך הלימודים בשנה ד'  הסטודנטיות/ים במחלקה עוסקים בפיתוח פרויקט הגמר שלהם בהנחיה אישית אותה הם בוחרים. בנוסף הם לומדים שני קורסים שנתיים התומכים בפיתוח פרויקט הגמר: קורס מסמך ליווי, וקורס תערוכה ובשני קורסים נוספים  בסמסטר א' האחד של סדנה חומרית-רעיונית והשני סטודיו לבחירה. במהלך שנה ד' הסטודנטיות/ים מקבלים הנחייה לפיתוח מקצועי לטובת הקרירה האישית שלהם לאחר תום הלימודים.

שנה א' – סה"כ 24 נ"ז:  
סמסטר א' – 12 נ"ז
סדנה רעיונית – 1 נ"ז
סדנת רישום – 3 נ"ז
סדנת תבניות – 2 נ"ז
סדנת חומר – 3 נ"ז
סדנת זכוכית – 3 נ"ז

סמסטר ב' – 12 נ"ז 
סדנה רעיונית – 1 נ"ז

כיתת חומר:                                                      כיתת זכוכית:
יסודות קרמים 3 נ"ז                                          מבער 3 נ"ז
טכנולוגיה  2 נ"ז                                                מידול, תיבנות וניפוח 2 נ"ז
קדרות   3 נ"ז                                                     ניפוח בסיסי 3 נ"ז
טכנולוגיות בתעשייה הקרמית  3 נ"ז             סלמפינג, פיוזינג ועבודה
                                                                            קרה 3 נ"ז

שנה ב – סה"כ 24 נ"ז:
7 סטודיו  כל אחד 2 נ"ז (3 סמסטר א' + 4 סמסטר ב')  = 14 נ"ז   
2 סדנת פרויקט אישי כל אחד 2 נ"ז (1 סמסטר א' + 1 סמסטר ב') =  4 נ"ז
1 סדנת מחקר שנתי 4 נ"ז
התמחות קיץ 2 נ"ז

שנה ג – סה"כ 24 נ"ז:     
7 סטודיו כל אחד 2 נ"ז (4 סמסטר א' + 3 סמסטר ב')  = 14 נ"ז
2 סדנת פרויקט אישי כל אחד 2 נ"ז (1 סמסטר א' + 1 סמסטר ב') =4 נ"ז
1 סדנת מחקר שנתי  4 נ"ז  
התמחות קיץ  2 נ"ז

שנה ד – סה"כ 24 נ"ז:    
סדנה חומרית רעיונית (סמסטר א'),  3 נ"ז
1 סטודיו, 2 נ"ז
תערוכה, שנתי 6 נ"ז                                                          
מסמך ליווי, שנתי  4 נ"ז                                     
פרויקט גמר, שנתי  9 נ"ז
במהלך שנים א' ב' וג' יתקיימו שני פנלים בסוף כל סמסטר. ציון עובר בפנל 60

סטודיו
סטודיו הוא מסגרת לימודים בה ישנה הקנייה מתודולוגית של ידע, במסגרת זו הסטודנטים/יות נדרשים להגיע לרמת ידע כפי שהיא הוגדרה על ידי תכנית הלימודים ומרצי הסטודיו.

סדנת פרויקט אישי (ספ"א)
סדנת פרויקט אישי בשונה מהסטודיו היא מסגרת המאפשרת לסטודנט להגדיר, לסמן, לחתור ולממש את היעד האישי שלו. הסטודנט נעזר לשם כך במנחה שהוא בוחר ומעמיד לביקורת בסופו של דבר את יכולותיו, האמביציה שלו  ומידת מחויבותו לתהליך שעשה.

סדנת מחקר ותיאוריה
זו מסגרת הלימודים היחידה במחלקה שהיא מסגרת חובה (למעט הקולוקיום). במסגרת זו הסטודנטים לומדים לסנטז ארבעה אפיקים שונים של עשייה: ידע, עניין, תיאוריה ומעשה.
במסגרת הקורס הסטודנטים נחשפים לגופי ידע שונים (ידע) הם נדרשים לבחור את העניין האישי שלהם מתוך גוף הידע הכללי (עניין) ולפתח מהלך מתודי של מחקר משולב תיאורטי ומעשי כאחד בהנחיית מנחי הקורס.

הקולוקיום המחלקתי
הקולוקיום המחלקתי הוא מסגרת לימודים המיועדת ליצר מפגש של הסטודנטיות/ים במחלקה משנה א' ועד לשנה ד'. מסגרת זו תכנס את כלל המחלקה לדיון משותף בסוגיות העוסקות בשאלות היסוד של העשייה האמנותית, העיצובית והקרפטית מפרספקטיבות של עשייה, חקר תרבות ופילוסופיה ותאפשר את פיתוח השיח המחלקתי ואיתגורו על ידי הבאת מרצים מהשורה הראשונה לדיון בסוגיות אלו.
הקולוקיום יתקיים אחת לשבועיים בימי שני בשעות הצהריים במסגרת כיכר המחלקה, מפגש בזום שיהיה פתוח לקהל הרחב.

הקולוקיום הינה מסגרת חובה ותכנס כמטלה בקורסי החובה בכל שנה

שנה א' -סדנה רעיונית, שנה ב' + ג'– סדנת מחקר ותיאוריה, שנה ד' – מסמך ליווי.
סטודנט שיחסיר מעל המכסה במסגרת הקולוקיום ירד לו ציון בהיקף של 15% מקורס החובה.

התמחות בקיץ
במסגרת הלימודים של הסטודנטיות/ים בשנים ב' וג', הסטודנטיות/ים יעבדו כאסיסטנטים וייקחו חלק פעיל בחיי סטודיו חיצוניים ובפרויקטים בתחומים הבאים: קרמיקה, זכוכית, פיסול, אמנות, עיצוב, אוצרות ומחקר. מסגרת התכנית היא 100 שעות אותם ניתן לממש מסוף שנת הלימודים ועד סוף סמסטר א' של השנה העוקבת. פריסת השעות הינה גמישה, היא יכולה להיות קשורה לפרויקט מרוכז או לעבודה מתמשכת בסטודיו.

רזידנסי
המחלקה מקיימת החל משנת הלימודים הנוכחית תכנית רזידנסי המיועדת לאמנים ומעצבים בינלאומיים מתחומי הזכוכית והחומר. במהלך האירוח האמנים והמעצבים יעבירו סדנאות לסטודנטים במחלקה.