אלה בן עמרם, התכנית לתקשורת חזותית, 2022 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים