חמוטל אתר, התכנית לתקשורת חזותית, 2022 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים