המחלקה לארכיטקטורה
قسم الهندسة المعمارية
Department of Architecture

ע"ש ג'ק ד. ווילר

ארכיטקטורה

רח' בצלאל 1 ירושלים
02-6253121
פקס: 02-6253122
arch@bezalel.ac.il

 

ראש המחלקה: פרופ' אדר' אלס ורבקל

רכזת מנהלית: טל יעקובי

עוזרת רכזת מנהלית: יולי אמיר

יועצת אקדמית: ד"ר תמר ברגר

ראש שכבת לימודי יסוד: אדר’ יפעת פינקלמן

ראש שכבת לימודים מתקדמים: אדר’ ברק פלמן

רכז אקדמי תחום כלים ומדיה: אדר’ מיכאל וולמה ון דר מולן

אחראי סדנאות: אבי זקן

אחראי סדנאות: ריאד שבאנה

אחראי תחזוקה: נאדר אבו אלהווא

איש משק: אחמד זחאיקה