אלון תייר, התכנית לתקשורת חזותית,2021 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים