ברק דוד מזרחי, התכנית לתקשורת חזותית,2021 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים