שחר ליבנה, התכנית לתקשורת חזותית,2021 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים